Kategorie
Copywriting

Pisanie treści naukowych – czy można się tego nauczyć?

Ogromnym prestiżem w środowisku naukowym cieszy się bycie autorem treści naukowych, szczególnie tych opublikowanych w znanych czasopismach czy portalach. Jak stać się poczytnym autorem wartościowych treści? Czy jest to cel do osiągnięcia dla każdego? Pisanie treści naukowych nie jest proste – to bardzo pracochłonne rzemiosło – wymagające nie tylko wiedzy, ale też szeregu umiejętności. Dobra wiadomość jest taka, że można się tego nauczyć, ponieważ pisanie artykułów naukowych na pewno nie jest wrodzoną zdolnością. Aby stać się znanym i lubianym autorem potrzeba znajomości pewnych struktur i cech tekstu oraz masę włożonej pracy.

Jak skutecznie napisać artykuł naukowy?

Aby tekst dotarł do odbiorców i stał się nie tylko znany, ale też szanowany musi spełnić kilka kryteriów. Ważne jest, żeby zawierał wartościowe treści, nowe odkrycia. Nie wątpliwie niezwykle istotny jest też styl, w jakim go napiszemy – ciekawy, merytoryczny, ale i zgodny z wymaganiami danego czasopisma czy witryny.

Przed rozpoczęciem pisania trzeba zadać sobie pytanie: do kogo ma trafić treść i gdzie chcę, aby została opublikowana. Ucz się od najlepszych – wzoruj się na najbardziej wartościowych tekstach  z Twojej dziedziny. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób jest przedstawiony temat oraz zapoznaj się z formalnym językiem, bo takim musisz się posługiwać, pisząc treści naukowe. Bądź obiektywny. Przedstaw jak najwięcej wartościowych, sprawdzonych informacji, nie skupiając się na własnych opiniach na dany temat.

Pisanie treści naukowych – od czego zacząć?

Wiesz już dokładnie, do kogo będziesz kierował artykuł. Przeczytałeś mnóstwo fachowych treści, wyciągając wnioski. Co dalej? Przed Tobą jeszcze kilka przygotowań przed rozpoczęciem pisania.

  • Temat – niezbędne jest, aby był spójny z tematyką czasopisma oraz celem artykułu. Pełni funkcję informacyjną, ale nie może być bezpłciowy. Warto, aby zaintrygował, zaciekawił potencjalnego odbiorcę.
  • Treść – nie możesz pozwolić sobie na żadne nieścisłości czy błędy. Używając specjalistycznych terminów, wyjaśniaj je. Skup się na odkrywczym, nowym ujęciu tematu, aby Twój artykuł wnosił coś nowego do wiedzy ludzi.
  • Bibliografia – nie jest dodatkiem, a niezwykle istotnym elementem pracy naukowej. Wiedza przedstawiona w Twoim artykule ma swoje źródło w innych publikacjach, które mogą znacznie podnieść rangę treści. Zastanów się, kogo chcesz cytować, aby Twoja praca zyskała na wartości.

Pisanie treści naukowych – struktura artykułu

Praca naukowa posiada pewną strukturę. Nie ma jednakowych wytycznych. Przedstawimy Ci natomiast najczęściej stosowany schemat treści naukowych. Nazywamy ją strukturą IMRAD.

Introduction – wprowadzenie – odbiorca dowie się z tej części artykułu, w jakim celu praca została stworzona. Dlaczego powstała i na jakiej wiedzy bazuje;

Materials & Methods – materiały i metodyw tym fragmencie pracy znajdujemy odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zostało przeprowadzone badanie;

Results – rezultaty – w tym  miejscu skupiamy się na wynikach pracy naukowej, wyjaśniamy, co uzyskaliśmy w trakcie badań;

A – nie doszukuj się głębszego znaczenia tej litery – pojawiła się ona w nazwie struktury, aby łatwiej było wypowiedzieć skrót;

Discussion – dyskusja – przedstawiamy konsekwencje nowego ujęcia tematu, co z niego wynika.

Jest to fundament pisania treści naukowych, który oczywiście można rozbudować i poszerzyć o kolejne elementy.

Podsumowanie

Podczas tworzenia tak wymagającej formy, jaką są artykuły naukowe, nie ma co liczyć na ułatwienia, czy pośpiech. Niezbędne jest solidne przygotowanie, Twój wkład w obecny stan wiedzy oraz merytoryczna, ciekawa, ale i bezbłędna treść. Pisanie treści naukowych wymaga formalnego języka, ale takiego, który będzie zrozumiały – komunikuj się więc z odbiorcami w sposób prosty i klarowny, jasno i wyraziście przestaw wnioski płynące z Twojej pracy. Ukaż zalety i wartości swoich odkryć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *