Kategorie
Wskazówki i ciekawostki

Copywriting w dobie AI

Niespotykany dotychczas rozwój sztucznej inteligencji zaczyna być coraz bardziej widoczny, również w sferze copywritingu. W obliczu tej ingerencji rodzi się pytanie, czy copywriter to gatunek zagrożony wyginięciem?

Jak działa AI?

Aby wskazać potencjalne zagrożenia stwarzane przez sztuczną inteligencję, należy wpierw zrozumieć jej proces działania.

Artificial Intelligence to technologia zorientowana na naśladowanie ludzkiego procesu myślenia. Przełomowym aspektem charakteryzującym, debiutującą od niedawna technologię AI, jest jej umiejętność uczenia się i aktywnego wykorzystywania nowo nabytych informacji, w celu dopasowania sposobu działania do konkretnej sytuacji. W ten sposób AI zyskuje cechę, która do niedawna była zarezerwowana wyłącznie dla ludzi – inteligencję kognitywną. Jest to, najprościej mówiąc, zdolność posługiwania się posiadaną wiedzą w sposób twórczy, umożliwiający skuteczne rozwiązywanie problemów, dla których nie istnieją gotowe rozstrzygnięcia.

Proces tworzenia treści przez AI to połączenie ogromnych baz danych z umiejętnością ich inteligentnej analizy. AI znajduje się w stałym procesie uczenia się i doskonalenia własnej wydajności, dzięki czemu, z każdą nową analizą, staje się coraz bardziej efektywnym narzędziem do rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Zagrożenia stwarzane przez AI

Wydawać by się mogło, iż narzędzie, które w raptem kilka sekund jest w stanie stworzyć tekst, którego napisanie zajęłoby człowiekowi kilka godzin, jest niemożliwym do pokonania przeciwnikiem. Rodzi się pytanie, czy jesteśmy w stanie konkurować z botem, który jest w posiadaniu wszelkich dostępnych baz danych, a dodatkowo umie użyć ich do stworzenia spersonalizowanej treści?

Tempo i bezbłędność

Niezaprzeczalnymi zaletami twórczości AI jest znacznie przyspieszony proces powstawania tekstów, jak również bezbłędność w aspekcie nie tylko merytorycznym, lecz również językowym. Sztuczna inteligencja jest także odporna na niespójności i sprzeczności w tekście. Z teoretycznego punktu widzenia można więc przyjąć, że jest ona niezastąpionym narzędziem dla platform, opierających się na konsekwentnych w swoim stylu tekstach, pojawiających się w krótkich odstępach czasu lub wymagającym częstej aktualizacji np. opisach produktów.

Nieograniczona wiedza

Sztuczna inteligencja jest w posiadaniu informacji, których w całej swej rozciągłości, nie jest w stanie posiąść pojedynczy człowiek. Chociaż każdy copywriter posiada dostęp do całej gamy danych, znalezienie i przyswojenie tych informacji, a następnie posłużenie się nimi do napisania tekstu, jest procesem rozciągniętym na co najmniej kilka godzin. Dla sztucznej inteligencji jest to kwestia kilkunastu sekund.

Skarbnica pomysłów

Cechy inteligencji kognitywnej, w które wyposażone zostało AI sprawiają, iż w zaledwie ułamku sekundy, może ona przeanalizować biliony danych, a następnie użyć ich do stworzenia nowych konceptów czy pomysłów powiązanych z konkretnym zagadnieniem. Sztuczna kreatywność, napędzana dostępem do ogromu informacji, prześciga ludzki umysł w wyścigu na ilość koncepcji związanych z poszczególnymi kwestiami ogólnymi.

Przeczytaj również: Linkowanie wewnętrzne – jak zrobić to dobrze

Taka właściwość może stać się pomocna zwłaszcza w pracy blogera. Poprzez szczegółową i całościową analizę, AI jest w stanie wygenerować miliony potencjalnych tytułów, które mogą być użyte jako inspiracje dla nowych tekstów.

Co ma copywriter, czego brak AI?

W obliczy licznych zalet AI, które stwarzają poczucie zagrożenia dla pracy, która dotychczas była domeną copywriterów, warto skupić się na umiejętnościach, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie przyswoić. W rywalizacji z algorytmem warto skupić się na tych aspektach ludzkiej natury, których z uwagi na ich złożoność nie sposób zaprogramować.

Uczucia i emocje

Najjaskrawszą cechą, którą człowiek przeważa nad algorytmem AI jest odczuwanie uczuć i emocji. Jawi się to jako ogromnie ważne zwłaszcza w tekstach, które mają umożliwić czytelnikom utożsamienie się z opisywanymi doświadczeniami. Tylko człowiek jest w stanie stworzyć treści, które swą witalnością i indywidualizmem będą w stanie rezonować z odbiorcą. Zdolny copywriter przy użyciu humoru, nacechowanych emocjonalnie fraz, zręcznym operowaniem stylem i subiektywnym, jednostkowym spojrzeniem potrafi stworzyć więź porozumienia między nim a grupą, do której kieruje swą twórczość.

Faktyczna kreatywność

Choć technologia AI posiada pewnego rodzaju umiejętność innowacyjnego myślenia, nie jest ona kreatywnością w pełnym tego słowa znaczeniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż sztuczna inteligencja pozostaje w obszarze o wyraźnie zarysowanych granicach, nie jest ona w stanie stworzyć czegoś, co nie zostało już w jakieś formie wprowadzone wcześniej. Jej zdolności analizy danych i tworzenia na ich podstawie określonych konceptów są ograniczone. Brakuje jej ludzkiej umiejętności myślenia poza schematami, której owocem są idee przekraczające utarte schematy.

Czy AI zastąpi copywriterów?

Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że zastąpienie copywriterów przez AI to tylko kwestia czasu, jest to wrażenie powierzchowne. Choć AI faktycznie prześciga człowieka w sferze technicznej, takiej jak czas tworzenia czy poprawność językowa, to w sferach bardziej złożonych, będących rdzeniem kunsztu copywriterskiego, ludzki umysł pozostaje niedościgniony.

Autor tekstu: Elżbieta Figlerowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *